Israel en de Bijbel

Nieuws

Isreal en de Bijbel

Tekst Anne en Bas van der Linden

Bij een kazerne hadden we al veel Bijbels en soldaten cd­roms (waar de Bijbel in vele talen op staat ) uitgedeeld en besloten we een dag later terug te gaan omdat er dan weer anderen bij de poort zouden staan. Maar wat bleek, er stond een soldate die de vorige dag gezien had dat we het Woord brachten en ze was woedend. We waren leugenaars en ze zou de overste bellen. Wij moesten staan blijven en mochten geen stap meer verzetten. Gehoorzaam bleven we staan in afwachting van wat er zou gebeuren, we hadden geen keuze meer. Maar, toen gebeurde het wonder !!

De poort ging open en een leidinggevende kwam naar ons toe met de vraag wat wij kwamen doen. We vertelden hem van onze liefde voor het Joodse volk en dat wij hen kwamen bemoedigen. Tot onze grote verrassing bleek het een Messiaanse Jood te zijn en kreeg ons gesprek diepgang. Hij vroeg of we ook nog naar Jeruzalem gingen op Memorial Day . (dit is de jaarlijkse herdenkingsdag voor de slachtoffers die gevallen zijn in de oorlogen en terroristische aanslagen). Wij wisten niets van deze dag maar zouden juist dan in Jeruzalem zijn.

Tijdens dit gesprek stond de soldate verbaasd toe te kijken. Hoe anders was het verlopen met wat zij voor ogen had.

Aangekomen in Jeruzalem was Memorial Day indrukwekkend. Uit alle delen van het land kwamen bussen vol soldaten om de herdenking bij de Klaagmuur bij te wonen. We hebben vele, vele soldaten mogen toespreken en de emotie en ontroering die dat teweeg bracht is niet in woorden uit te drukken. De ene keer waren het er drie of vier, de ander keer groepen van tien of twintig soldaten. Wat voelen ze zich eenzaam en wat waren ze blij te horen dat er mensen zijn in de wereld die hen liefhebben, achter hen staan en voor hen bidden. Maar wat waren er ook veel vragen !! Is er echt een levende God ? Is er echt toekomst voor Israël ?. We hebben velen een soldaten cd­rom mogen geven in de bede dat het Woord niet ledig weer keert en zij Israëls Verlosser, de Heere Jezus, mogen leren kennen.

’s­Avonds was één van de sprekers, Askenazi, de hoogste legerleider en hij wees op het feit dat Israël strijdt

met in de ene hand het geweer en in de andere hand de Tenach.

We hadden ons geen mooiere afsluiting van de dag kunnen bedenken. Van deze wonderen willen wij graag getuigen. Tijdens één van onze Israël reizen mochten we vele soldaten bereiken met Gods Woord© Copyright. All Rights Reserved.

Made by Fox Engineering & Support